.:. موريس مترليِنگ .:.

.:. اندیشه های یک مغز بزرگ .:.

توصیف خدا

هيچكس نمی تواند خدای خود را برای ديگران توصيف نمايد زيرا به محض اينكه خدای خويش را وصف كند ديگر او خدا نبوده بلكه مثل من و شما خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 دی1384ساعت 1:16  توسط هومن  |